fbpx

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560
โดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สุดยอดนวัตกรรมปี 2562
รางวัล Creator Awards
7 Innovation Award 2019
โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ 

NSP Innovation Awards 2560
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมเชิงพานิชย์

ACTRA ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สารสกัดจากข้าวเหนียวดำ ผลิตภัณฑ์สูตรเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการลดผมร่วง กระตุ้นผมงอกใหม่ ตกแต่ง ดูแลขนตา และคิ้วที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุน ค้นคว้า และพัฒนาด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ยกระดับสารสกัดจากธรรมชาติของไทยสู่มาตรฐานสากล